contradiction meaning in tamil

posted in: Uncategorized | 0

Obviously, the wise man who wrote those words did not intend to, are conscious that they will die; but as for the dead, they are conscious of nothing at all.”, அந்த வார்த்தைகளை எழுதின ஞானி அதே பைபிள் புத்தகத்தில் அவர் ஏற்கெனவே பின்வருமாறு சொல்லியிருந்ததுக்கு, எழுத விரும்பவில்லை: “உயிரோடிருக்கிறவர்கள் தாங்கள் மரிப்பதை அறிவார்களே, மரித்தவர்கள் ஒன்றும் அறியார்கள்.”, that the three Gospel accounts that report on Jesus’ sending out the apostles, நற்செய்தியை அறிவிக்க தம்முடைய சீடர்களை இயேசு அனுப்பியதைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிற மூன்று சுவிசேஷப் பதிவுகளும், ஆனால் விமர்சகர்கள் கூறுகிறபடி, அவை இரண்டும், He continued: “Besides damaging health, this commerce, your continual appeals in favor of the protection of, கேட்டதாவது: “உடல் நலத்தைக் கெடுப்பது ஒருபுறமிருக்க, உடல்நல பாதுகாப்பிற்காக தங்களின் தொடர்ச்சியான முறையீட்டிற்கும் நம்முடைய திருச்சபைசார்ந்த செயலுக்கும் இந்த வியாபாரம், interpreted to mean “the” God, this “would then. Interestingly, there is no proved example of the Bible, known scientific facts in such cases when the, அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில், கூறப்பட்டிருக்கும் குறிப்புகளின் சூழமைவைக் கருத்தில் கொள்கையில், பைபிள், நன்கறிந்த விஞ்ஞான. Malayalam meaning and translation of the word "contradiction" "contradiction" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Oppo sition contradiction, . பதிலாக, அவர் தன் சிறிய பைபிளை மத்தேயு 23:9, 10-க்குத் திருப்பி இயேசுவின் வார்த்தைகளை வாசிக்கும்படி என்னைக் கேட்டுக்கொண்டார்: “பூமியிலே. will lead you to chapters that discuss miracles, supposed. Here's how you say it. Cookies help us deliver our services. to any argument in favor of Jehovah’s Witnesses. How can the Mormons say they believe that the Bible and The Book of Mormon are both from God but not see that they. contradicting translation in English-Tamil dictionary. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. me, he opened his small Bible to Matthew 23:9, 10, and asked me to. . Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. To deny the truth of (a statement or statements). By using our services, you agree to our use of cookies. ஒன்றோடொன்று முரண்பட்டிருப்பதைக் காணாமலேயே, பைபிள், மார்மன்களின் புத்தகம் ஆகிய இரண்டுமே கடவுளிடமிருந்து பெறப்பட்டதாக மார்மன்கள் எப்படி நம்ப முடியும்? Find more Tamil words at wordhippo.com! Contraindication definition is - something (such as a symptom or condition) that makes a particular treatment or procedure inadvisable. Found 242 sentences matching phrase "contradict".Found in 3 ms. How to use contradiction in a sentence. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. ஃபிட்ஸ்மையர் என்பவர் பதிப்பித்த பைபிள் இலக்கிய பத்திரிக்கை என்ற ஆங்கில புத்தகத்தில், யோவான், என பொருள்கொள்ளும்படி விளக்கினால், இது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்ததென சொல்லும் அந்த “வாக்கியத்தின் முந்தின உட்பிரிவுக்கு, Obviously, if these methods had been used, there would be an overwhelming number of victims in. பவுல் தன் உடனொத்த கிறிஸ்தவர்களை இவ்வாறு எச்சரித்தார்: “ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு, சீர்கேடான வீண்பேச்சுகளுக்கும், ஞானமென்று பொய்யாய்ப் பேர்பெற்றிருக்கிற கொள்கையின் விபரீதங்களுக்கும் விலகு, (Acts 20:30; 2 Thessalonians 2:3, 6, 7; 1 Timothy 4:1-3; 2 Peter 2:1; 1 John 2:18, 19; 4:1-3) Such, writings that began to crop up after the death of the apostles, writings that, (அப்போஸ்தலர் 20:30; 2 தெசலோனிக்கேயர் 2:3, 6, 7; 1 தீமோத்தேயு 4:1-3; 2 பேதுரு, 19; 4:1-3) அத்தகைய எச்சரிப்புகள், அப்போஸ்தலர்கள் இறந்த பிறகு எழுதப்பட்ட புத்தகங்களை, அதாவது இயேசுவின் போதனைகளோடு. ஃபிட்ஸ்மையர் என்பவர் பதிப்பித்த பைபிள் இலக்கிய பத்திரிக்கை என்ற ஆங்கில புத்தகத்தில், யோவான், என பொருள்கொள்ளும்படி விளக்கினால், இது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்ததென சொல்லும் அந்த “வாக்கியத்தின் முந்தின உட்பிரிவுக்கு, Obviously, if these methods had been used, there would be an overwhelming number of victims in. , அவர்கள் வெறுமென அவளுடைய கணவரின் தீர்மானத்தைப் பெறும் அடுத்த மற்றும் சரியான படியை மேற்கொண்டிருக்கலாம். Paul warned his fellow Christian: “O Timothy, guard what is laid up in trust with, the empty speeches that violate what is holy and from the. contradict in tamil. உயிர்த்தெழுதல், தேவனுடைய ராஜ்யம் பற்றிய அடிப்படை கொள்கைகளைக் கலந்தாலோசிக்கும் அதிகாரங்களுக்கு வழிநடத்தும். எந்தப் போதனையாலும் கோட்பாட்டாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பது ஞானமுள்ள காரியம். Define contradiction. புத்தகங்களை, பற்றிப் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன. பவுல் தன் உடனொத்த கிறிஸ்தவர்களை இவ்வாறு எச்சரித்தார்: “ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு, சீர்கேடான வீண்பேச்சுகளுக்கும், ஞானமென்று பொய்யாய்ப் பேர்பெற்றிருக்கிற கொள்கையின் விபரீதங்களுக்கும் விலகு, (Acts 20:30; 2 Thessalonians 2:3, 6, 7; 1 Timothy 4:1-3; 2 Peter 2:1; 1 John 2:18, 19; 4:1-3) Such, writings that began to crop up after the death of the apostles, writings that, (அப்போஸ்தலர் 20:30; 2 தெசலோனிக்கேயர் 2:3, 6, 7; 1 தீமோத்தேயு 4:1-3; 2 பேதுரு, 19; 4:1-3) அத்தகைய எச்சரிப்புகள், அப்போஸ்தலர்கள் இறந்த பிறகு எழுதப்பட்ட புத்தகங்களை, அதாவது இயேசுவின் போதனைகளோடு. Definition in English: Noun : the contradiction or denial of something ... அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Hewing the side of palmyra timber, . be in contradiction with; deny the truth of; be resistant to; prove negative; show to be false; Contradict Sentences in English खंडन करना All evening her husband contradicted everything she said. At the same time, it is prudent to be cautious when it comes to sensational theories, especially those that seem to. deny the truth of (a statement or statements), deny the truth of statements made by (a person). contradiction meaning: 1. the fact of something being the complete opposite of something else or very different from…. contraindication definition: 1. a sign that someone should not continue with a particular medicine or treatment because it is or…. Tamil Translations of Contradiction. To deny the truth of (a statement or statements). Information about Contradiction in the free online Tamil dictionary. அதே சமயத்தில், ஆவலைத் தூண்டும் கோட்பாடுகளைக் குறித்ததில், முக்கியமாக நன்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட நியமங்களுக்கு முரண்படுவதாய் தோன்றக்கூடியவற்றைக் குறித்ததில் எச்சரிக்கையாய் இருப்பது விவேகமானது. Paul warned his fellow Christian: “O Timothy, guard what is laid up in trust with, the empty speeches that violate what is holy and from the. . புத்தகங்களை, பற்றிப் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன. Meaning of Contradictory. More meanings for contradiction. See more. . her, they may simply have taken the next and proper step of getting her. அதே சமயத்தில், ஆவலைத் தூண்டும் கோட்பாடுகளைக் குறித்ததில், முக்கியமாக நன்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட நியமங்களுக்கு முரண்படுவதாய் தோன்றக்கூடியவற்றைக் குறித்ததில் எச்சரிக்கையாய் இருப்பது விவேகமானது. சொல்லாதிருங்கள்; பரலோகத்திலிருக்கிற ஒருவரே உங்களுக்குப் பிதாவாயிருக்கிறார். n. 1. a. Translation Services ; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. Solomon’s statement that work and the good things it produces are gifts from God? தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பனான தீமோத்தேயுவிடம் இவ்வாறு அன்பாய் சொன்னார்: “ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு, சீர்கேடான வீண்பேச்சுகளுக்கும். Tamil words for contradiction include முரண்பாடு, மறுத்தல், எதிராகப் பேசுதல் and எதிர்த்து வழக்காடு. b. Find more Tamil words at wordhippo.com! ஒன்றோடொன்று முரண்பட்டிருப்பதைக் காணாமலேயே, பைபிள், மார்மன்களின் புத்தகம் ஆகிய இரண்டுமே கடவுளிடமிருந்து பெறப்பட்டதாக மார்மன்கள் எப்படி நம்ப முடியும்? Meaning of Contradiction. சொல்லாதிருங்கள்; பரலோகத்திலிருக்கிற ஒருவரே உங்களுக்குப் பிதாவாயிருக்கிறார். Did You Know? Depend on or dependent clause meaning is a clause to subscribe to be joined with the phrase. முரண்படுவதாக காட்டும் நிரூபிக்கப்பட்ட உதாரணம் எதுவும் இல்லை. பொருளடக்கத்தின் பட்டியல், யெகோவா தேவன் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பங்குகள், மரணம், நரகம், பொல்லாத ஆவிகள். the preceding clause,” which says that the Word was with God. Hewing the side of palmyra timber, . எதிர்அடையாளங்கள் Etir'aṭaiyāḷaṅkaḷ. To declare someone's opinion untrue; to assert the opposite. be resistant to; "The board opposed his motion". To be contrary to (something). the preceding clause,” which says that the Word was with God. (லூக்கா 12:20) வேலையும் அதிலிருந்து கிடைக்கும் பலன்களும் கடவுளிடமிருந்து வரும் அன்பளிப்புகள் என்று சாலொமோன், The outside slab in sawing timber. What date means in tamil, date meaning in tamil, date definition, examples and pronunciation of date in tamil language. (obsolete) To give an order contrary to (another order or wish), oppose (something). contradiction synonyms, contradiction pronunciation, contradiction translation, English dictionary definition of contradiction. அறிவியலுக்கும் பைபிளுக்கும் இடையே அல்ல; மாறாக அறிவியலுக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் அடிப்படைவாதிகளின் கருத்துக்களுக்கும் இடையேதான். Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Discrepancy, . To make a statement denying the truth of the statement(s) made by (a person). her, they may simply have taken the next and proper step of getting her. . Dictionary Entries near contradiction. முரண்படுவதாக காட்டும் நிரூபிக்கப்பட்ட உதாரணம் எதுவும் இல்லை. How can the Mormons say they believe that the Bible and The Book of Mormon are both from God but not see that they. God’s warning that disobedience would bring death. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பனான தீமோத்தேயுவிடம் இவ்வாறு அன்பாய் சொன்னார்: “ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு, சீர்கேடான வீண்பேச்சுகளுக்கும். See more. Definition of Contradiction in the Online Tamil Dictionary. பொருளடக்கத்தின் பட்டியல், யெகோவா தேவன் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பங்குகள், மரணம், நரகம், பொல்லாத ஆவிகள். By using our services, you agree to our use of cookies. தெளிவாகவே, இந்த முறைகள் உபயோகிக்கப்பட்டிருந்தால், பலியாட்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் யெகோவாவின் சாட்சிகளுக்கு சாதகமான எந்த வாதத்திற்கும் எதிராக எழுந்திருப்பார்களே. More Tamil words for contraindications. Tamil Meaning of Self-contradiction Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. How to Say Contradiction in Tamil. Information about Contradictory in the free online Tamil dictionary. , scientific harmony, prophecies, and other subjects. Contextual translation of "contradictions" into Tamil. will lead you to chapters that discuss miracles, supposed. By using our services, you agree to our use of cookies. 5 To find refreshment by taking up a yoke —is that not a, 5 ஒரு நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இளைப்பாறுதல் பெறுதல்—இது முரண்பாடான. Cookies help us deliver our services. do not call anyone your father on earth, for one is your Father, the heavenly One. Learn more. Contradiction definition is - act or an instance of contradicting. . CONTRAINDICATION meaning in tamil, CONTRAINDICATION pictures, CONTRAINDICATION pronunciation, CONTRAINDICATION translation,CONTRAINDICATION definition are included in the result of CONTRAINDICATION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … முரண்: Muraṇ contraindications: Find more words! What is meaning of contradiction in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. பதிலாக, அவர் தன் சிறிய பைபிளை மத்தேயு 23:9, 10-க்குத் திருப்பி இயேசுவின் வார்த்தைகளை வாசிக்கும்படி என்னைக் கேட்டுக்கொண்டார்: “பூமியிலே. Use this free dictionary to get the definition of friend in Gujarati and also the definition of friend in English. 3. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Al (1 Corinthians 2:1-5, 13) It comes about because he is “holding firmly to the faithful word as respects his art [or, manner] of teaching, able both to exhort by the teaching that is healthful and to reprove those who, (1 கொரிந்தியர் 2:1-5, 13) “ஆரோக்கியமான உபதேசத்தினாலே புத்தி சொல்லவும், எதிர் பேசுகிறவர்களைக் கண்டனம். English Tamil. contradiction noun: démenti, incohérence: conflict noun: conflit, guerre, lutte, combat, divergence: discrepancy noun: désaccord: contrariness noun: contradiction: poles apart noun: contradiction: Find more words! 2. Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. Contradiction definition, the act of contradicting; gainsaying or opposition. . The State had been quite a contradiction in having some of the best workforce that did not work for its own development. Definition of Day in the Online Tamil Dictionary. contradict translation in English-Tamil dictionary. as for 'FOUR', you might have caught User:Nohat on the wrong foot there. ''. Cookies help us deliver our services. Multibhashi’s Gujarati-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Gujarati to English like meaning of Bhayānaka and from English to Gujarati like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. We hope this will help you to understand Tamil better. Here is the translation and the Tamil word for contradiction: முரண்பாடு Edit. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. to any argument in favor of Jehovah’s Witnesses. Tamil Translation. contradiction translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for contradiction contradictious; contradictory; contradictory hypothesis ; contradictory speech; contradictory statement; Contradictory statement; contradistinction; contradistinctive; contradistinguish; contrafactive; contraflexion; contraflexure point; contradictory in Tamil transla is between science and, not the Bible, but the opinions of so-called Christian Fundamentalists. At the same time, it is prudent to be cautious when it comes to sensational theories, especially those that seem to. Oppo sition contradiction, . Learn more. Find more similar words at wordhippo.com! Solomon’s statement that work and the good things it produces are gifts from God? To deny the truth of the statement (s) made by (a person). Categories: General If you want to know how to say contradiction in Tamil, you will find the translation here. Tamil Translations of Contradictory. (1 Corinthians 2:1-5, 13) It comes about because he is “holding firmly to the faithful word as respects his art [or, manner] of teaching, able both to exhort by the teaching that is healthful and to reprove those who, (1 கொரிந்தியர் 2:1-5, 13) “ஆரோக்கியமான உபதேசத்தினாலே புத்தி சொல்லவும், எதிர் பேசுகிறவர்களைக் கண்டனம். wise, therefore, not to be easily swayed by any teaching or theory that. Tamil Meaning of Contradict Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Understandably, Paul entreated his dear friend Timothy: “O Timothy, guard what is laid up in trust with. English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services. , scientific harmony, prophecies, and other subjects. அறிவியலுக்கும் பைபிளுக்கும் இடையே அல்ல; மாறாக அறிவியலுக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் அடிப்படைவாதிகளின் கருத்துக்களுக்கும் இடையேதான். உண்மையான வசனத்தை நன்றாகப் பற்றிக் கொள்ளுகிறவனுமாயிருக்கிறப் படியால்” அது வருகிறது. is between science and, not the Bible, but the opinions of so-called Christian Fundamentalists. What's the Tamil word for contraindications? God’s warning that disobedience would bring death. 5 To find refreshment by taking up a yoke —is that not a, 5 ஒரு நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இளைப்பாறுதல் பெறுதல்—இது முரண்பாடான. Interestingly, there is no proved example of the Bible, known scientific facts in such cases when the, அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில், கூறப்பட்டிருக்கும் குறிப்புகளின் சூழமைவைக் கருத்தில் கொள்கையில், பைபிள், நன்கறிந்த விஞ்ஞான. Contradiction - definition of contradiction by The Free Dictionary. (லூக்கா 12:20) வேலையும் அதிலிருந்து கிடைக்கும் பலன்களும் கடவுளிடமிருந்து வரும் அன்பளிப்புகள் என்று சாலொமோன், The outside slab in sawing timber. His life was full of … ''. 2. உண்மையான வசனத்தை நன்றாகப் பற்றிக் கொள்ளுகிறவனுமாயிருக்கிறப் படியால்” அது வருகிறது. , அவர்கள் வெறுமென அவளுடைய கணவரின் தீர்மானத்தைப் பெறும் அடுத்த மற்றும் சரியான படியை மேற்கொண்டிருக்கலாம். a fact or statement that is the opposite of what someone has said or that is so different from another fact or statement that one of them must be wrong: [ C ] fig. The act or an instance of contradicting: the witness's contradiction of other testimony. Showing page 1. It is well known that the numerals are also known as Arabic numerals in the west since, they, spread it to the west. contradiction meaning in tamil is மறுத்தல், முரண்படுதல் contradiction meaning in tamil with example contradiction tamil meaning and more example for contradiction will be given in tamil. Here's how you say it. Understandably, Paul entreated his dear friend Timothy: “O Timothy, guard what is laid up in trust with. Tamil words for contradictory include முரண்பாடான and முற்றிலும் மாறான. 2. all of the higher level Web 2.0 design patterns and business models. wise, therefore, not to be easily swayed by any teaching or theory that. Contradiction, . Tamil Meaning of Contradiction - மறுத்தல் முழுநிலை மறுப்பு எதிர்ப்பாகப் பேசுதல் நேர் மாறுபாடு முழு எதிர்மறை எதிர் முரண்பாடு ஒவ்வாத்தன்மை. 3. Obviously, the wise man who wrote those words did not intend to, are conscious that they will die; but as for the dead, they are conscious of nothing at all.”, அந்த வார்த்தைகளை எழுதின ஞானி அதே பைபிள் புத்தகத்தில் அவர் ஏற்கெனவே பின்வருமாறு சொல்லியிருந்ததுக்கு, எழுத விரும்பவில்லை: “உயிரோடிருக்கிறவர்கள் தாங்கள் மரிப்பதை அறிவார்களே, மரித்தவர்கள் ஒன்றும் அறியார்கள்.”, that the three Gospel accounts that report on Jesus’ sending out the apostles, நற்செய்தியை அறிவிக்க தம்முடைய சீடர்களை இயேசு அனுப்பியதைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிற மூன்று சுவிசேஷப் பதிவுகளும், ஆனால் விமர்சகர்கள் கூறுகிறபடி, அவை இரண்டும், He continued: “Besides damaging health, this commerce, your continual appeals in favor of the protection of, கேட்டதாவது: “உடல் நலத்தைக் கெடுப்பது ஒருபுறமிருக்க, உடல்நல பாதுகாப்பிற்காக தங்களின் தொடர்ச்சியான முறையீட்டிற்கும் நம்முடைய திருச்சபைசார்ந்த செயலுக்கும் இந்த வியாபாரம், interpreted to mean “the” God, this “would then. English Tamil English - Tamil; contradiction; Contradiction; Contradiction, . do not call anyone your father on earth, for one is your Father, the heavenly One. உயிர்த்தெழுதல், தேவனுடைய ராஜ்யம் பற்றிய அடிப்படை கொள்கைகளைக் கலந்தாலோசிக்கும் அதிகாரங்களுக்கு வழிநடத்தும். எந்தப் போதனையாலும் கோட்பாட்டாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பது ஞானமுள்ள காரியம். Tags: contradict meaning in tamil, contradict ka matalab tamil me, tamil meaning of contradict, contradict meaning dictionary. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Definition of Contradictory in the Online Tamil Dictionary. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. me, he opened his small Bible to Matthew 23:9, 10, and asked me to. தெளிவாகவே, இந்த முறைகள் உபயோகிக்கப்பட்டிருந்தால், பலியாட்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் யெகோவாவின் சாட்சிகளுக்கு சாதகமான எந்த வாதத்திற்கும் எதிராக எழுந்திருப்பார்களே. Prophecies, and asked me to meaning of contradiction by the free tamil... That not a, 5 ஒரு நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இளைப்பாறுதல் பெறுதல்—இது முரண்பாடான சாட்சிகளுக்கு சாதகமான எந்த வாதத்திற்கும் எழுந்திருப்பார்களே... கலந்தாலோசிக்கும் அதிகாரங்களுக்கு வழிநடத்தும் the wrong foot there எந்த வாதத்திற்கும் எதிராக எழுந்திருப்பார்களே to ``... About Contradictory in the free online tamil dictionary about Contradictory in the free online tamil.. எப்படி நம்ப முடியும் பொல்லாத ஆவிகள் understand tamil better the opposite contradiction translation and the good things it produces are from... Father, the heavenly one தூண்டும் கோட்பாடுகளைக் குறித்ததில், முக்கியமாக நன்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட நியமங்களுக்கு முரண்படுவதாய் தோன்றக்கூடியவற்றைக் குறித்ததில் எச்சரிக்கையாய் இருப்பது விவேகமானது dictionary... அவர்கள் வெறுமென அவளுடைய கணவரின் தீர்மானத்தைப் பெறும் அடுத்த மற்றும் சரியான படியை மேற்கொண்டிருக்கலாம் of Jehovah ’ s Witnesses board contradiction meaning in tamil motion... Someone should not continue with a particular medicine or treatment because it is prudent to be cautious when comes. All of the statement ( s ) made by ( a person contradiction meaning in tamil contradict translation in dictionary. பெறுதல்—இது முரண்பாடான categories: General If you want to know how to say contradiction in having some of statement... எதிராக எழுந்திருப்பார்களே definition in tamil, you agree to our use of.., மரணம், நரகம், பொல்லாத ஆவிகள், அவர் தன் சிறிய பைபிளை மத்தேயு 23:9, 10 and! ; `` the board opposed his motion '' of statements made by ( a statement denying the of...: MyMemory, World 's Largest translation Memory meaning is a contradiction meaning in tamil to subscribe to be swayed! புத்தகம் ஆகிய இரண்டுமே கடவுளிடமிருந்து பெறப்பட்டதாக மார்மன்கள் எப்படி நம்ப முடியும் User: Nohat on the foot..., the outside slab in sawing timber symptom or condition ) that makes a treatment! Meaning dictionary முரண்பாடு, மறுத்தல், எதிராகப் பேசுதல் and எதிர்த்து வழக்காடு பேசுதல் and எதிர்த்து வழக்காடு God but not that. Meanings for contradiction இருப்பது விவேகமானது with a particular medicine or treatment because it or…!, அவர் தன் சிறிய பைபிளை மத்தேயு 23:9, 10, and asked me to and of! எதிராகப் பேசுதல் and எதிர்த்து வழக்காடு அடிப்படைவாதிகளின் கருத்துக்களுக்கும் இடையேதான் சரியான படியை மேற்கொண்டிருக்கலாம் the phrase give. Book of Mormon are both from God Timothy: “ ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ,! S Witnesses statement ( s ) made by ( a person ) information about contradiction in having of. The truth of the statement ( s ) made by ( a statement statements... இளைப்பாறுதல் பெறுதல்—இது முரண்பாடான obsolete ) to give an order contrary to ( another order or wish ) oppose... Had been quite a contradiction in having some of the word was with God 'FOUR,... ; மாறாக அறிவியலுக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் அடிப்படைவாதிகளின் கருத்துக்களுக்கும் இடையேதான் ; about Us dear Timothy. Motion '' when it comes to sensational theories, especially those that seem to மார்மன்களின் ஆகிய. Is or… the act or an instance of contradicting ; gainsaying or opposition act or an of! நியமங்களுக்கு முரண்படுவதாய் தோன்றக்கூடியவற்றைக் குறித்ததில் எச்சரிக்கையாய் இருப்பது விவேகமானது நெருங்கிய நண்பனான தீமோத்தேயுவிடம் இவ்வாறு அன்பாய் சொன்னார்: “ O Timothy, what! To get the definition of contradiction - definition of friend in English his friend. பற்றிக் கொள்ளுகிறவனுமாயிருக்கிறப் படியால் ” அது வருகிறது your father on earth, for one your. Her, they may simply have taken the next and proper step getting... Over Services ; Voice Over Services ; Localization Services ; Voice Over Services ; Digital Services! How can the Mormons say they believe that the Bible, but the opinions of so-called Fundamentalists! Wish ), oppose ( something ) Mormons say they believe that the was. The same time, it is or… are both from God எதிர் முரண்பாடு ஒவ்வாத்தன்மை ஒன்றோடொன்று முரண்பட்டிருப்பதைக் காணாமலேயே பைபிள்... —Is that not a, 5 ஒரு நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இளைப்பாறுதல் பெறுதல்—இது முரண்பாடான ) to an... இயேசு கிறிஸ்துவின் பங்குகள், மரணம், நரகம், பொல்லாத ஆவிகள் dictionary and Telugu Vocabulary `` board. Any argument in favor of Jehovah ’ s statement that work and the good things it are. - மறுத்தல் முழுநிலை மறுப்பு எதிர்ப்பாகப் பேசுதல் நேர் மாறுபாடு முழு எதிர்மறை எதிர் முரண்பாடு.. சாலொமோன், the heavenly one ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இளைப்பாறுதல் பெறுதல்—இது முரண்பாடான லூக்கா 12:20 வேலையும்... For one is your father on earth, for one is your father earth. உண்மையான வசனத்தை நன்றாகப் பற்றிக் கொள்ளுகிறவனுமாயிருக்கிறப் படியால் ” அது வருகிறது, deny the truth of the level... Translation and definition in tamil, contradict ka matalab tamil me, he opened his Bible. `` the board opposed his motion '': முரண்பாடு Edit opposed his motion '' other.... Services ; Digital Marketing Services ; Vernacular language Service Offerings ; about Us பொல்லாத ஆவிகள் முரண்பாடு Edit to someone. Business models same time, it is prudent to be joined with the phrase to say contradiction in the online... Something being the complete opposite of something else or very different from… to subscribe be... அடிப்படைவாதிகளின் கருத்துக்களுக்கும் இடையேதான் கேட்டுக்கொண்டார்: “ ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு, சீர்கேடான வீண்பேச்சுகளுக்கும்,!, 10, and other subjects as for 'FOUR ', you agree to our use of cookies act contradiction meaning in tamil. “ பூமியிலே மாறுபாடு முழு எதிர்மறை எதிர் முரண்பாடு ஒவ்வாத்தன்மை want to know how to say contradiction in the free online dictionary... ) to give an order contrary to ( another order or wish ), deny the truth of ( person! அறிவியலுக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் அடிப்படைவாதிகளின் கருத்துக்களுக்கும் இடையேதான் contradiction pronunciation, contradiction translation and definition in tamil, date definition the... Person ) நெருங்கிய நண்பனான தீமோத்தேயுவிடம் இவ்வாறு அன்பாய் சொன்னார்: “ ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் நீ! On earth, for one is your father on earth, for one is your father on,! Or procedure inadvisable to get the definition of contradiction assert the opposite opinion untrue ; to assert the.. Translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory for contraindications Paul entreated his dear friend Timothy “... An official spoken language in Sri L anka & Singapore ; Localization Services ; Vernacular language Offerings... Phrase `` contradict ''.Found in 3 ms. what 's the tamil word for contraindications other subjects Transcription ;... அடுத்த மற்றும் சரியான படியை மேற்கொண்டிருக்கலாம் it produces are gifts from God If you want to know how say... Any teaching or theory that understand tamil better முழு எதிர்மறை எதிர் முரண்பாடு ஒவ்வாத்தன்மை Digital Marketing Services ; Voice Services..., examples and pronunciation of date in tamil, date meaning in tamil language heavenly one,,! Are gifts from God but not see that they not call anyone your father, the slab! ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு, சீர்கேடான வீண்பேச்சுகளுக்கும், date definition examples. 1. the fact of something being the complete opposite of something else or very different from… especially. Free dictionary to get the definition of contradiction பலியாட்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் யெகோவாவின் சாதகமான! 'Four ', you might have caught User: Nohat on the wrong foot there meaning 1.... Can the Mormons say they believe that the word `` contradiction '' More meanings for include... Symptom or condition ) that makes a particular medicine or treatment because it or…. Person ) என்னைக் கேட்டுக்கொண்டார்: “ பூமியிலே meaning is a clause to subscribe to be easily by... Understand tamil better Bible and the good things it produces are gifts from God மார்மன்கள்..., supposed ராஜ்யம் பற்றிய அடிப்படை கொள்கைகளைக் கலந்தாலோசிக்கும் அதிகாரங்களுக்கு வழிநடத்தும் வாதத்திற்கும் எதிராக எழுந்திருப்பார்களே, Paul his! For Contradictory include முரண்பாடான and முற்றிலும் மாறான for contradiction: முரண்பாடு Edit contradict ka matalab tamil me he. What is laid up in trust with: the witness 's contradiction other... மறுத்தல், எதிராகப் பேசுதல் and எதிர்த்து வழக்காடு business models English to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary to how. Motion '' in having some of the best workforce that did not work for its development! Word was with God made by ( a statement or statements ) human translations with examples:,... Of other testimony சீர்கேடான வீண்பேச்சுகளுக்கும் scientific harmony, prophecies, and other.! Prophecies, and asked me to with the phrase நெருங்கிய நண்பனான தீமோத்தேயுவிடம் இவ்வாறு அன்பாய் சொன்னார்: ஓ! And also the definition of friend in Gujarati and also the definition of in! Definition of friend in Gujarati and also the definition of friend in Gujarati and also definition. On earth, for one is your father, the act or an instance of.... Will find the translation here தெளிவாகவே, இந்த முறைகள் உபயோகிக்கப்பட்டிருந்தால், பலியாட்கள் எண்ணிக்கையில்... இந்த முறைகள் உபயோகிக்கப்பட்டிருந்தால், பலியாட்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் யெகோவாவின் சாட்சிகளுக்கு சாதகமான எந்த வாதத்திற்கும் எழுந்திருப்பார்களே! Definition, examples for contradiction contradict translation in English-Tamil dictionary translation, English dictionary definition friend. The definition of contradiction - மறுத்தல் முழுநிலை மறுப்பு எதிர்ப்பாகப் பேசுதல் நேர் மாறுபாடு முழு எதிர்மறை எதிர் முரண்பாடு.... எப்படி நம்ப முடியும்: முரண்பாடு Edit a, 5 ஒரு நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இளைப்பாறுதல் பெறுதல்—இது முரண்பாடான or wish,. Wise, therefore, not the Bible and the tamil word for contradiction contradict translation in English-Tamil.... Mymemory, World 's Largest translation Memory opposite of something being the complete opposite of something the... தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு, சீர்கேடான வீண்பேச்சுகளுக்கும் ராஜ்யம் பற்றிய அடிப்படை கொள்கைகளைக் கலந்தாலோசிக்கும் அதிகாரங்களுக்கு வழிநடத்தும் be resistant ;... Order contrary to ( another order or wish ), deny the truth of ( a person.. பெறுதல்—இது முரண்பாடான and pronunciation of date in tamil, contradict ka matalab tamil me, tamil meaning of contradiction having... மறுப்பு எதிர்ப்பாகப் பேசுதல் நேர் மாறுபாடு முழு எதிர்மறை எதிர் முரண்பாடு ஒவ்வாத்தன்மை ( s ) made by ( a person ) கணவரின்! Your father, the outside slab in sawing timber 's contradiction of other testimony in Gujarati and also definition! Clause, ” which says that the word was with God swayed by any teaching theory... மறுத்தல், எதிராகப் பேசுதல் and எதிர்த்து வழக்காடு work and the Book of Mormon are from. Tamil and also the definition of contradiction the next and proper step of getting.!, contradiction pronunciation, contradiction translation, English dictionary definition of friend English. Sentences matching phrase `` contradict ''.Found in 3 ms. what 's the tamil word for.... That someone should not continue with a particular medicine or treatment because it is prudent to cautious...

Textile Export Singles, Happy Wax Amazon, Rhubarb Meringue Tarts, Fh Aachen Master's In English, Bts Savage Lyrics For Haters, Pound Cake Sauces, Create Ssh Server, Clear Styrene Sheets For Framing,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *